Peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong

Bisnisman tidak boleh salah tapi boleh bohong

Ustadz tidak boleh salah dan tidak boleh bohong

Politisi boleh salah dan boleh bohong